cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Nov 03, 2022 | 其他
最高檢察署製作「反賄選,愛臺灣系列--原住民篇」宣導影片,歡迎點閱欣賞
為加強111年地方公職人員選舉反賄選宣導,最高檢察署傳達正確之法治觀念,提高公民意識,製作「反賄選,愛臺灣系列--原住民篇」宣導影片,歡迎民眾踴躍點閱欣賞。
cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next