cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Sep 02, 2023 | 綜合公告
「海葵」颱風期間閉園公告
因受「海葵」颱風影響
配合臺東縣政府宣布9月3、4日停止上班上課,白色恐怖綠島紀念園區閉園


造成不便,敬請見諒!
最新颱風動態請查詢中央氣象局網站(https://www.cwb.gov.tw/)
cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next