cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
May 12, 2021 | 綜合公告
景美中心既有電力改善工程施工

因景美中心既有電力改善工程施工,預計5/14起景美園區後門至仁愛樓路面將進行開挖工程,後門(民生路)禁止車輛進出,統一由前門進出,後門車輛開放通行時間另行通知,施工期間造成不便,敬請見諒

cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next