cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Apr 02, 2024 | 其他
教育部製作反毒及識毒相關文宣12款及反毒貼圖8款,歡迎參閱和下載

內容包含:當心販毒車手新騙局、破解新型態毒品偽包裝(2款)、拒毒妙招、拒毒3步、當心毒品暗號、第6屆微電影金獎作品、大麻在我國的刑責、網路商品藏毒機你我務必要小心、預防網路涉毒及販毒、謠言終結站、墨西哥鼠尾草等,歡迎下載與參閱!

下載連結:https://space.moc.gov.tw/Z7M2YV

cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next