cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Jun 22, 2021 | 綜合公告
本館110年度暑期實習生審查結果錄取公告

本館110年度暑期實習生審查結果錄取名單如下:

錄取人員:郭○萱、李○穎

本館為免疫情擴散,擬保留錄取資格,於解除3級防疫後,通知來館實習並保留錄取資格期限至110年12月1日止。

cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next